1-10.2V roce 2017 s Vámi LERYMED dýchá již 25 let.16.12.2017
Mezi svátky tj. dne 27., 28. a 29.12. budeme v LERYMEDu ordinovat jen od 7:30 do 14:00.
Prim. Kašák bude mezi svátky ordinovat ve čvtrtek 28.12.2017.

27.11.2017
30.11.2017 ukončil v LERYMEDu pracovní poměr MUDr. Hirsch.
Od 1.12.2017 bude mít Dr. Karashivskyi každý čtvrtek odpolední ordinaci.
 


12.10.2017 - protest proti ignoraci Ministerstva zdravotnicví ČR
Dne 18.10.2017 bude celý den LERYMED zavřen

Tímto se připojujeme k protestům ambulantních specialistů na znamení toho, že již nelze dál tolerovat přehlížení našich oprávněných požadavků ze strany MZ ČR.
Zavřeme jen na den, abychom v budoucnosti nemuseli zavřít navždy. Jde nám o udržení kvality a dostupnosti péče o naše pacienty.
Prim. MUDr. Viktor Kašák

1.10.2017
Od 2.10.2017 opět začíná ordinovat MUDr. Věra Poupětová (viz rozpis její ordinační doby).
Od 2.10.2017 do LERYMEDu nastupuje na plný úvazek Dr. Andrii Karashivskyi, plně erudovaný pneumolog původem z Ukrajiny, který splnil všechna naše nostrifikační kriteria  a má v ČR  několikaletou lékařskou praxi (viz rozpis jeho ordinační doby).
 

29.8.2017 - Nová lékařka
Od 1.9.2017 nastupuje do LERYMEDu na částečný úvzek pneumoložka MUDr. Dimka Sixtová, která má superspecializaci v pneumologické onkologii. Bude ordinovat v úterý 7:30-14:00 a ve středu 13.00-19:00.

27 webové stránce v oddílu Informace pro pacienty byl vyvěšen Ceník zdravotních výkonů, které jsou prováděny mimo rámec zdravotního pojištění, např. v souvislosti s vydáním řidičského či zbrojního průkazu, způsobilosti ke studiu či k určitému zaměstnání apod., nebo jsou prováděny u osob nepojištěných. Ceník zdravotn
14.3.2017
Prim. Kašák bude mít v úterý dopolední ordinaci 7:30-14:00.

6.3.2017
Vzhledem k aktuální personální situaci je nutno se na první vyšetření objednávat.
  

PF 2017
Všem našim pacientům a spolupracovníkům přejeme v roce 2017 hodně zdraví, spokojenosti a sil k překonávání překážek, které před nás život staví.

18.12.2016
od  2.1.2017 dochází ke změně ordinačních hodin Prim. Kašáka. V pondělí bude ordinovat od 13:00 do 19:00. V ostatní dny zůstávají jeho ordinační hodiny zatím stejné.
    
20.2.2013
Na webové stránce v oddílu Informace pro pacienty byl vyvěšen Ceník zdravotních výkonů, které jsou prováděny mimo rámec zdravotního pojištění, např. v souvislosti s vydáním řidičského či zbrojního průkazu, způsobilosti ke studiu či k určitému zaměstnání apod., nebo jsou prováděny u osob nepojištěných. Ceník zdravotních výkonů je platný od 1.3.2013.
  
2. 11. 2009
LERYMED je plně připojen do unikátního systému výměny obrazových dat pacientů ePACS. Tento projekt umožňuje telemetrické a bezpečné předávání dat pacientů napříč republikou (podrobné informace naleznete na www.epacs.cz). 
    
     

Vítejte

budova Vítejte na webových stránkách LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí. Chtěli bychom, abyste na našich stránkách získali rychlé,praktické a aktuální informace a i rychlou a přehlednou orientaci o naší firmě. Webové stránky jsou především určeny pro naše pacienty a pro jejich rodiny, ale slouží i našim kolegům, se kterými spolupracujeme.
Nejenom na našich stránkách, ale i na našem oddělení : ,,Buďte vítáni".

Prim. MUDr. Viktor Kašák
 jednatel společnosti