1-10.20125.4.206

27 webové stránce v oddílu Informace pro pacienty byl vyvěšen Ceník zdravotních výkonů, které jsou prováděny mimo rámec zdravotního pojištění, např. v souvislosti s vydáním řidičského či zbrojního průkazu, způsobilosti ke studiu či k určitému zaměstnání apod., nebo jsou prováděny u osob nepojištěných. Ceník zdravotních výkonů je platný o

1.11. 2015
Od. 2.11.2015 nastupuje do LERYMEDu na plný úvazek pneumolog MUDr. Vadimír Hirsch.
Prim. MUDr. Viktor Kašák bude mít ve středu ordinační hodiny od 7:30 do 14:00.

28.9.2015
MUDr. Pavel Červa končí ke dni 30.9.2015 svůj pracovní pměr v LERYMED spol. s r. o.  Péči o jeho pacienty převezmou od 29.9.15 ostatní lékaři LERYMEDu.

 
29.6.2015
Dne 1.7.2015 do LERYMEDu nastupuje na plný úvazek pneumoložka MUDr. Lenka Kozlerová.
Rozpis jejich ordinačních hodin bude platný po ukončení prázdninového provozu, tj. od 31.8.2015

 
           P. F. 2015
Všem našim pacientům  a splupracovníkům přejeme v rove 2015 hlavně hodně zdraví, spokojenosti a sil k překonávání překážek, které před nás život staví.
Pracovníci LERYMEDu. 20.2.2013
Na webové stránce v oddílu Informace pro pacienty byl vyvěšen Ceník zdravotních výkonů, které jsou prováděny mimo rámec zdravotního pojištění, např. v souvislosti s vydáním řidičského či zbrojního průkazu, způsobilosti ke studiu či k určitému zaměstnání apod., nebo jsou prováděny u osob nepojištěných. Ceník zdravotních výkonů je platný od 1.3.2013.
  
2. 11. 2009
LERYMED je plně připojen do unikátního systému výměny obrazových dat pacientů ePACS. Tento projekt umožňuje telemetrické a bezpečné předávání dat pacientů napříč republikou (podrobné informace naleznete na www.epacs.cz). Do systému ePACS je zapojeno více než 50 nemocnic, specializovaných zdravotnických zařízení a poliklinik v celé ČR. Připojení k systému ePACS umožňuje např. zhotovení skiagramu hrudníku (rtg plic) na radiodiagnostickém oddělení (např. Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze 4 - Krč) v digitální podobě a jeho přímý přenos do LERYMEDU.

  webové stránce v oddílu Informace pro pacienty byl vyvěšen Ceník zdravotních výkonů, které jsou prováděny mimo rámec zdravotního pojištění, např. v souvislosti s vydáním řidičského či zbrojního průkazu, způsobilosti ke studiu či k určitému zaměstnání apod., nebo jsou prováděny u osob nepojištěných. Ceník zdravotních výkonů je platný od 1.3.2013

   

Vítejte

budova Vítejte na webových stránkách LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí. Chtěli bychom, abyste na našich stránkách získali rychlé,praktické a aktuální informace a i rychlou a přehlednou orientaci o naší firmě. Webové stránky jsou především určeny pro naše pacienty a pro jejich rodiny, ale slouží i našim kolegům, se kterými spolupracujeme.
Nejenom na našich stránkách, ale i na našem oddělení : ,,Buďte vítáni".

Prim. MUDr. Viktor Kašák
Jednatel společnosti